• head_banner

Salgyly wyklýuçatel

 • VIGOR adresli kommutasiýa ulgamy

  VIGOR adresli kommutasiýa ulgamy

  “Vigor Addressable Switch System”, üýtgeşik wyklýuçatel tanamak programmasyny, aýratyn aragatnaşyk kodlaryny we saýlama perforasiýa amalyny üpjün etmek üçin dolandyryş panelinden çykýan buýruklary ulanýan perforasiýa dolandyryş tehnologiýasynyň täze görnüşidir.“Switch” bir gezek ulanylýan we polýarlygy tapawutlandyrýan, yzygiderli atyş gözegçiligini üpjün edýär, esasan gorizontal guýy köp basgançakly saýlama perforasiýa işi üçin ulanylýar.

  Wyklýuçateldäki guýynyň temperaturasynyň we ot alma naprýa .eniýesiniň üýtgemegi, tutaşdyrmak prosesinde faceerüsti dolandyryş panelinde hakyky wagtda görkezilip bilner.

  Salgyly ulgamymyz, adaty basyş wyklýuçateli bilen deňeşdirilende, perforasiýa amalyny has ygtybarly, has ygtybarly we has durnukly edýär.

  Hakykatdanam, bu zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Soonakynda soraglaryňyzy kabul etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we geljekde siziň bilen bilelikde işlemek mümkinçiligimize umyt baglaýarys.