• head_banner

Garnituralary deşmek (Aşakdaky bölüm)

  • Dürli ululykdaky aşaky sub

    Aşakdaky bölüm

    “Bottom Sub”, ýokary mehaniki häsiýetlere eýe bolan we dürli ululykda bar bolan, şeýle hem bazardaky ýaragly perforasiýa görnüşlerine laýyk gelýän möhürlemek we ugrukdyrmak funksiýasy üçin VIGOR perforasiýa ýaragynyň soňunda ulanylýar.