• head_banner

Elektro-gidrawlik sazlaýyş guraly

Elektro-gidrawlik sazlaýyş guraly

Elektro-gidrawlik sazlaýyş guraly himiki energiýanyň ýerine elektrik çeşmesi hökmünde elektrik energiýasyny alýar, çäkli giňişlikde elektrik çeşmesiniň çäklendirilmeginiň bökdençligini kesýär we elektrik energiýasynyň, gidrawlik energiýasynyň we möhürleýiş güýjüniň öwrülmegine düşünýär.

Asyl “yzyna gaýtarylýan ýag bir taraplaýyn klapan enjamy” dizaýny, derrew iş ýagdaýyny dikeltmek, üznüksiz işlemegi üpjün etmek, tehniki hyzmatyň ýygylygyny we çykdajylaryny azaltmak we partlaýjy maddalaryň umumy çalşylmagy üçin ygtybarly kepillik bermek.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

● Wireline ýetirildi, meýdançada iş gutarandan soň kän tehniki hyzmat gerek däl.
Accessories Aksesuarlary az we işleýän işgärler az bolsa, meýdanda işlemek üçin çykdajy edilýär.
Full Doly gidrawliki gurluş gurluşy, işlemek aňsat, kynçylyklaryň pes derejesi.
● Basyş deňagramlaşdyryş ulgamynyň dizaýny, çekiji güýç guýynyň çuňlugy we palçyk dykyzlygy bilen täsir etmez.
Set Maksimum sazlaýyş güýji 350KN-den az bolmaly däl, uly köp urgy, dürli köpri wilkalaryna laýyk gelýär.

Hakyky wagt gözegçiligi we sazlaýjy güýji, urmagy sazlamak we doly sazlamak prosesi ýazgysy.
Täze çykarylýan bölümiň dizaýny: Gurallary köpri wilkasyndan alyp bolmaýan mahaly, çykarylýan bölüm aşaky heläkçiligiň öňüni almak üçin köpri wilkasyny taşlap biler.

Elektro-gidrawlik sazlaýyş guraly (94) _ 副本

Tehniki parametr

Görnüşi

Haryt

1-11 / 16 ”(43mm) 2-7 / 8 ”(73mm) 3-5 / 8 ”(92mm)
Guralyň sap uzynlygyny düzmek 5.84ft (1780mm) 5.16ft (1572mm) 5.5ft (1676mm)
Ulag uzynlygy 6.89ft (2100mm) 7.15ft (2180mm) 7.96ft (2300mm)
Gural agramyny düzmek 51,78 litr (23.3kg) 86,5 litr (39.3kg) 142 litr (64.5 kg)
Maks Temp operasiýasy -40 ℃ ~ 175 ℃ -40 ℃ ~ 175 ℃ -40 ℃ ~ 175 ℃
Iň ýokary basyş 20000 Psi (140Mpa) 20000 Psi (140Mpa) 20000 Psi (140Mpa)
Elektrik üpjünçiligi 1.4Amax / 210VDC 1.4Amax / 210VDC 1.3Amax / 210VDC
Maks düzmek güýji 60 KN (6 tonna) 200 KN (20 tonna) 350 KN (35 tonna)
Maks Stroke 180 mm (7.08in) 200 mm (7.87in) 240 mm (9.45in)
Gural görnüşini düzmek Baker-5 # stil Baker-10 # stil Baker-20 # stil

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň