• head_banner

Frac wilkalary

 • Demir köpri wilkasy

  Demir köpri wilkasy

  Döküm demir köpri wilkasy, aňsat burawlamak we gazmalarda ýerleşdirmek üçin döredilen gaty çydamly we ygtybarly guraldyr.

  Ykjam ululygy ulanmagy amatly edýär, demir süýşmek dizaýny bolsa ygtybarly we durnukly laýyklygy üpjün edýär.

  Singleeke möhür elementi we metal ätiýaçlyk halkalary ýokary möhürleme öndürijiligini üpjün etmek, berk we syzdyryjy baglanyşygy üpjün etmek üçin bilelikde işleýär. 2 3/8 “20” aralygynda bolup biler Cast Cast Iron Bridge Plug giň gerim üçin amatlydyr örtük programmalary.

  Iki turbany birikdirmeli ýa-da elektrik kabellerini işletmeli bolsaňyz, bu köpri wilkasy üstünlikli gurmak üçin möhüm guraldyr.

  Çydamlylygy we ygtybarlylygy bilen, Cast Iron Bridge Plug, ähli zerurlyklaryňyz üçin tygşytly çözgütdir.

 • Aýrylyp bilinýän frak wilkasy

  Aýrylyp bilinýän frak wilkasy

  “Mirage ™ Dissolvable Frac Plug” ýokary gorizontal we wertikal guýularyň basgançaklarynda wagtlaýyn zona izolýasiýasy üçin ygtybarly, çydamly we tygşytly dizaýny üpjün etmek üçin ýokary güýçli eräp bilýän materialdan peýdalanýar.
  “Mirage ™ eräp bolýan frak wilkalary” 100% eräp bilýän materialdan gurlupdyr.Belli bir aşaky talaplary kanagatlandyrmak üçin patent bilen üstünlikli dizaýn.“Mirage ™ Dissolvable Frac Plug” ýokary we pes temperatura guýusy üçin adaty şor we hatda süýji suw şertlerinde ajaýyp izolýasiýa öndürijiligini we ygtybarly dargamagyny kepillendirýär.

 • Kompozit frak wilkasy

  Kompozit frak wilkasy

  “Ultron Composite Frac Plug” aňsat burawlanan täze ýokary güýçli birleşme materialy ulanýar we buraw çipi aňsatlyk bilen alynýar.

  Süýşmek, burawlamak we üwemek üçin aňsat, müşderimiz üçin iş wagtyny we goşmaça çykdajylary azaldyp bilýän özboluşly dizaýn bilen birleşdirilen material ulanýar.

  Kombinirlenen konus-egin gorag gurluşy dizaýny, reziniň möhürleýiş işini üpjün edip biler.