• head_banner

Garnituralary taşlamak

 • Ildumşak buraw tygşytlaýjy sub Lift Sub üçin Rotart Subs

  Lift Sub

  “Lift Sub” buraw pudagynda agyr göteriji ýaraglary göteriji mehanizmler, enjam liftleri, çyzgy ýa-da howa göteriji ýaly ýokary göteriji mehanizmler arkaly götermek üçin ulanylýan ýöriteleşdirilen enjamdyr.Bu enjam buraw işleriniň dowamynda netijeli we ygtybarly göteriş amallaryny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.

  Güýçli perforasiýa ýaraglary, ýokary mehaniki aýratynlyklary bilen tanalýar, olary gaýa we toprak ýaly kyn materiallary burawlamak üçin amatly edýär.Bu ýaraglar dürli buraw zerurlyklaryny kanagatlandyryp, dürli ululykda we konfigurasiýada bolýar.“Lift Sub” bu dürli ýarag görnüşlerini ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, deşikli ýarag bilen göteriş mehanizminiň arasynda üznüksiz baglanyşyk üpjün edýär.

  “Lift Sub” -yň bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň iň standart görnüşleri bilen utgaşmagy ony operatorlar üçin köpugurly we elýeterli görnüşe öwürýär.Ol götermek prosesiniň dürli görnüşli ýaraglar üçin köp ýöriteleşdirilen lift enjamyna maýa goýmazdan, netijeli ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.

 • Gowy ulanmak üçin burawlamak üçin iň ýokarky bölüm

  Top Sub

  Top Sub, ýokary mehaniki häsiýetlere eýe bolan we dürli ululykda elýeterli, şeýle hem bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň adaty görnüşlerine laýyk gelýän atyş kellesini ýa-da VIGOR perforasiýa ýaragyna çalt üýtgetmek üçin ulanylýar.

  Perforasiýa ýaragynyň ýokarky bölegi, ýokary hilli we durnukly nebit guýulýan perforasiýa guraly bolup, nebit guýularynyň deşilmeginiň üstünlik derejesini ýokarlandyryp biler we şeýlelik bilen nebit guýularynyň önümçiligini we netijeliligini ýokarlandyryp biler.Onuň takyk dizaýny we ygtybarly öndürijiligi ony nebit guýusynyň perforasiýasynyň aýrylmaz bölegine öwürýär.

 • Nebit we gaz guýulary üçin Tandem Sub

  Tandem Sub

  Tandem Sub, ýokary mehaniki häsiýetli we dürli ululykda elýeterli, şeýle hem bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň adaty görnüşlerine laýyk gelýän VIGOR perforasiýa ýaraglarynyň arasynda birikmek üçin ulanylýar.

 • Dürli ululykdaky aşaky sub

  Aşakdaky bölüm

  “Bottom Sub”, ýokary mehaniki häsiýetlere eýe bolan we dürli ululykda bar bolan, şeýle hem bazardaky ýaragly perforasiýa görnüşlerine laýyk gelýän möhürlemek we ugrukdyrmak funksiýasy üçin VIGOR perforasiýa ýaragynyň soňunda ulanylýar.

 • Subokary mehaniki aýratynlyklary bilen sub-da baglaň

  Sub baglaň

  “Tie Down Sub” ýokary mehaniki häsiýetlere eýe we dürli ölçeglerde elýeterli, şeýle hem deşilen ýaraglaryň iň adaty görnüşlerine laýyk gelýän, ýüklenen perforasiýa ýarag gurnamalaryny sapaklardan we ýarag ýygnamakdan goramak üçin howpsuzlyk enjamydyr. bazary.

  Deşikli ýarag seriýaly birleşdiriji, nebit gözlemek we öndürmek üçin ulanylýan esasy garnituradyr.Onuň wezipesi, deşikli perforasiýa işini amala aşyrmak üçin perforasiýa ýaragyny beýleki turbalar bilen birleşdirmek.Aşakda önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy bar.