• head_banner

Nebit we gaz guýulary üçin Tandem Sub

Tandem Sub

Tandem Sub, ýokary mehaniki häsiýetli we dürli ululykda elýeterli, şeýle hem bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň adaty görnüşlerine laýyk gelýän VIGOR perforasiýa ýaraglarynyň arasynda birikmek üçin ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Tiýaçlyk şaýlary

Haryt bellikleri

Haryt barada umumy maglumat

Deşikli ýarag seriýasy interfeýsi, nebit we gaz guýulary üçin yzygiderli ýaraglary birleşdirmek üçin döredilen enjam.Önüm nebit we gaz pudagynda giňden ulanylýar we perforasiýa amallary üçin möhüm guraldyr.

Önümiň parametrleri

Deşikli ýarag seriýaly interfeýsi 10000 psi çenli iş basyşy we 400 ° F çenli temperatura derejesi bar.Nebit ýataklarynda-da ygtybarlylygy we çydamlylygy üpjün edýän ýokary güýçli materiallardan ýasalýar.

Haryt amaly

Bu önüm, esasan, nebit-gaz gözleginde we önümçiliginde möhüm ädim bolan nebit-gaz guýularyny taşlamak amallarynda ulanylýar.Interfeýs, guýynyň täsirli we täsirli deşilmegine mümkinçilik berýän yzygiderli köp sanly ýaraglary birleşdirmek üçin ulanylýar.

Ulanyjylar

Deşikli ýarag seriýaly interfeýs, esasan, nebit we gaz burawlaýyş we önümçilik kompaniýalary tarapyndan ulanmak üçin niýetlenendir.Guýy operatorlary, buraw inersenerleri we guýyny tamamlamak we höweslendiriş amallaryna gatnaşýan beýleki işgärler tarapyndan ulanmak üçin amatlydyr.

Önümiň gurluşy

Deşikli ýarag seriýaly interfeýs daşarky jaý, içki mandel we birleşdiriji sapaklar ýaly birnäçe bölekden durýar.Daşarky jaý ýokary güýçli materiallardan ýasalyp, interfeýsiň esasy bölegi bolup hyzmat edýär.Içki mandrel jaýyň içinde ýerleşmek üçin niýetlenendir we deşikli ýaraglary birikdirmek üçin zerur komponentleri öz içine alýar.Baglaýjy sapaklar interfeýsiň ujunda ýerleşýär we interfeýsi perforasiýa ulgamynyň beýleki böleklerine birikdirmek üçin ulanylýar.

Material beýany

Deşikli ýarag seriýasy interfeýsi, nebit we gaz guýularyndaky agyr şertlere çydap bilýän ýokary güýçli materiallardan ýasaldy.Daşky jaý adatça garyndy polatdan, içki mandrel poslamaýan polat ýaly poslama garşy materiallardan ýasalýar.Baglaýjy sapaklar ygtybarly baglanyşyklary üpjün etmek üçin titanium garyndysy ýa-da nikel esasly erginler ýaly ýokary güýçli materiallardan ýasalýar.

Önümiň ulanylyşy

Deşikli ýarag seriýaly interfeýsini ulanmak üçin ilki bilen içki mandelini daşarky jaýa salyň.Ondan soň, birleşdiriji sapaklary ulanyp, interfeýsi deşikli ýaraglara birikdiriň.Soňra interfeýs, atyş kellesi we turba simleri ýaly perforasiýa ulgamynyň beýleki böleklerine birikdirilip bilner.Perforasiýa ulgamy gurlansoň, perforasiýa amallary üçin guýynyň içine düşürilip bilner.

Netije

Deşikli ýarag seriýaly interfeýs, nebit we gaz guýularyny taşlamak üçin möhüm guraldyr.Nebitiň we gazyň üstünlikli öndürilmegi üçin zerur bolan guýynyň netijeli we täsirli deşilmegine mümkinçilik berýär.Powerokary güýçli materiallary, ygtybarly baglanyşyklary we ulanmagy aňsat dizaýny bilen bu önüm, perforasiýa amallaryny gowulaşdyrmak isleýän buraw we önümçilik kompaniýalary üçin ajaýyp saýlawdyr.

Tehniki parametr

Sub OD

Threadokarky sapak görnüşi / aşaky sapak görnüşi

Basyş derejesi

Takmynan.Agram

2"

1-11 / 16-8 STUB ACME-2G

1-11 / 16-8 STUB ACME-2G

25000 psi
[172Mpa]

3.3lb [1.5kg]

2-7 / 8 "

2-3 / 8 "-6Acme-2G

2-3 / 8 "-6Acme-2G

9.9lb [4.5kg]

3-1 / 8 "

2-3 / 4 "-6Acme-2G

2-3 / 4 "-6Acme-2G

14.3lb [6.5kg]

3-3 / 8 "

2-13 / 16 "-6Acme-2G

2-13 / 16 "-6Acme-2G

17,6 litr [8kg]

4-1 / 2 "

3-15 / 16 "-6Acme-2G

3-15 / 16 "-6Acme-2G

30.9lb [14kg]

7"

6-1 / 4 "-6Acme-2G

6-1 / 4 "-6Acme-2G

77.2lb [35kg]

*Islege görä


 • Öňki:
 • Indiki:

 • önüm

  Sub OD

  O-halka görnüşi / Threadokarky sapak

  O-halka görnüşi / Aşaky sapak

  2 ″

  AS-221 3.53 × .036.09

  AS-221 3.53 × .036.09

  2-7 / 8 ″

  AS-329 5.33 × .50.16

  AS-329 5.33 × .50.16

  3-1 / 8 ″

  AS-230 3.53 × φ63.10

  AS-230 3.53 × φ63.10

  3-3 / 8 ″

  AS-231 3.53 × φ66.30

  AS-231 3.53 × φ66.30

  4-1 / 2 ″

  AS-342 5.33 × .91.45

  AS-342 5.33 × .91.45

  7 ″

  AS-361 5.33 × φ151,75

  AS-361 5.33 × φ151,75

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň