• head_banner

Garnituralaryň perforasiýasy (Baglaň)

  • Subokary mehaniki aýratynlyklary bilen sub-da baglaň

    Sub baglaň

    “Tie Down Sub” ýokary mehaniki häsiýetlere eýe we dürli ölçeglerde elýeterli, şeýle hem deşilen ýaraglaryň iň adaty görnüşlerine laýyk gelýän, ýüklenen perforasiýa ýarag gurnamalaryny sapaklardan we ýarag ýygnamakdan goramak üçin howpsuzlyk enjamydyr. bazary.

    Deşikli ýarag seriýaly birleşdiriji, nebit gözlemek we öndürmek üçin ulanylýan esasy garnituradyr.Onuň wezipesi, deşikli perforasiýa işini amala aşyrmak üçin perforasiýa ýaragyny beýleki turbalar bilen birleşdirmek.Aşakda önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy bar.