• head_banner

Gowy ulanmak üçin burawlamak üçin iň ýokarky bölüm

Top Sub

Top Sub, ýokary mehaniki häsiýetlere eýe bolan we dürli ululykda elýeterli, şeýle hem bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň adaty görnüşlerine laýyk gelýän atyş kellesini ýa-da VIGOR perforasiýa ýaragyna çalt üýtgetmek üçin ulanylýar.

Perforasiýa ýaragynyň ýokarky bölegi, ýokary hilli we durnukly nebit guýulýan perforasiýa guraly bolup, nebit guýularynyň deşilmeginiň üstünlik derejesini ýokarlandyryp biler we şeýlelik bilen nebit guýularynyň önümçiligini we netijeliligini ýokarlandyryp biler.Onuň takyk dizaýny we ygtybarly öndürijiligi ony nebit guýusynyň perforasiýasynyň aýrylmaz bölegine öwürýär.


Haryt maglumatlary

Tiýaçlyk şaýlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Deşikli ýaragyň ýokarky bölegi, nebit guýularyny deşmek üçin esasy guraldyr.Ygtybarly öndürijilik we takyk dizaýn bilen ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Esasan gabykdan, içki boşlukdan, möhürden, bogun we geçiriş mehanizminden durýar.

Bu önümde ulanylýan material gaty ýokary güýç we poslama garşylygy bar we agyr iş şertlerinde zyýansyz uzak wagtlap ulanylyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, ykjam gurluşy we amatly gurnamasy bar we dürli deşikli ýaraglar bilen ulanylyp bilner.

Ulanyş wagtynda, deşikli ýaragyň ýokarky bogunlary deşmegiň takyklygyny we durnuklylygyny netijeli ýokarlandyryp biler, şeýlelik bilen nebit guýulmagynyň üstünligini ýokarlandyrar.Deşikli ýaragyň takyk ýerleşişini we deşik çuňlugyna gözegçilik edip bilýän ýokary takyk geçiriş mehanizmi bar.

Önümiň berk ulanylyşy we ygtybarlylygy hem bar.Dürli nebit guýulary şertlerinde ulanylyp bilner we dürli perforasiýa talaplaryna uýgunlaşyp biler.Mundan başga-da, takyk dizaýny we ygtybarly öndürijiligi sebäpli, perforasiýanyň näsazlyk derejesini we kynçylyklaryň ähtimallygyny ep-esli azaldyp biler, şeýlelik bilen nebit guýularynyň kadaly öndürilmegini üpjün edip biler.

Gysgaça aýdanyňda, perforasiýa ýaragynyň ýokarky bölegi ýokary hilli we durnukly nebit guýulýan gural bolup, ajaýyp öndürijiligi we ygtybarly hili, perforasiýa işiniň we nebit guýusynyň önümçiliginiň üstünlik derejesini ýokarlandyryp biler we nebitiň aýrylmaz bölegidir. gowy perforasiýa.

Tehniki parametr

Sub OD

Threadokarky sapak görnüşi

Aşaky sapak görnüşi

Basyş derejesi

Takmynan.Agram

2"

1-3 / 16-12STUB ACME-2G

1-11 / 16-8 STUB ACME-2G

25000 psi
[172Mpa]

3.3lb [1.5kg]

2-7 / 8 "

2-3 / 4 "-6Acme-2G

2-3 / 8 "-6Acme-2G

12.1lb [5.5kg]

3-1 / 8 "

2-3 / 4 "-6Acme-2G

13.9lb [6.3kg]

3-3 / 8 "

2-13 / 16 "-6Acme-2G

17,6 litr [6.5kg]

4-1 / 2 "

3-15 / 16 "-6Acme-2G

26.4lb [12kg]

7"

6-1 / 4 "-6Acme-2G

59,4 litr [27kg]

*Islege görä


 • Öňki:
 • Indiki:

 • önüm

  Sub OD

  O-ring Ölçegi / Threadokarky sapak

  O-halka ölçegi / aşaky sapak

  2 ″

  AS-215 3.53 × .526.57

  AS-221 3.53 × .036.09

  2-7 / 8 ″

  AS-230 3.53 × φ63.10

  AS-329 5.33 × .50.16

  3-1 / 8 ″

  AS-230 3.53 × φ63.10

  3-3 / 8 ″

  AS-231 3.53 × φ66.30

  4-1 / 2 ″

  AS-342 5.33 × .91.45

  7 ″

  AS-361 5.33 × φ151,75

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň