• head_banner

Garnituralary deşmek (Topokarky bölüm)

  • Gowy ulanmak üçin burawlamak üçin iň ýokarky bölüm

    Top Sub

    Top Sub, ýokary mehaniki häsiýetlere eýe bolan we dürli ululykda elýeterli, şeýle hem bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň adaty görnüşlerine laýyk gelýän atyş kellesini ýa-da VIGOR perforasiýa ýaragyna çalt üýtgetmek üçin ulanylýar.

    Perforasiýa ýaragynyň ýokarky bölegi, ýokary hilli we durnukly nebit guýulýan perforasiýa guraly bolup, nebit guýularynyň deşilmeginiň üstünlik derejesini ýokarlandyryp biler we şeýlelik bilen nebit guýularynyň önümçiligini we netijeliligini ýokarlandyryp biler.Onuň takyk dizaýny we ygtybarly öndürijiligi ony nebit guýusynyň perforasiýasynyň aýrylmaz bölegine öwürýär.