• head_banner

UCBV (Çäklendirilmedik aýlawly aýlaw klapan)

 • Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV)

  Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV)

  “Vigor” -yň Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV), köp sanly açyk aýlanyşykly täze nesil guraly bolup, buraw suwuklygynyň akym ýoluny setiriň ID-sinden üýtgedýän bir top damjasy bilen çäklendirilmedik “açyk” we “öçürip” bolýar. (aýlanyp geçmezlik) ýatyrylmagyna (aýlanyp geçmek).

  Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV) to

  1. Kislota we sement süýümi dakylanda we sanjylanda aşaky deşik buraw gurnamalaryny goraň
  2.Güýçleri arassalamak, esasanam uzaldylan we gorizontal guýular üçin amatly
  3. Deşik ulaldylanda gaýtadan dikeldiş tizligini ýokarlandyryň
  4. Koring wagtynda deşikleri arassalamak we çip arassalamak