• head_banner

Demir köpri wilkasy

 • Demir köpri wilkasy

  Demir köpri wilkasy

  Döküm demir köpri wilkasy, aňsat burawlamak we gazmalarda ýerleşdirmek üçin döredilen gaty çydamly we ygtybarly guraldyr.

  Ykjam ululygy ulanmagy amatly edýär, demir süýşmek dizaýny bolsa ygtybarly we durnukly laýyklygy üpjün edýär.

  Singleeke möhür elementi we metal ätiýaçlyk halkalary ýokary möhürleme öndürijiligini üpjün etmek, berk we syzdyryjy baglanyşygy üpjün etmek üçin bilelikde işleýär. 2 3/8 “20” aralygynda bolup biler Cast Cast Iron Bridge Plug giň gerim üçin amatlydyr örtük programmalary.

  Iki turbany birikdirmeli ýa-da elektrik kabellerini işletmeli bolsaňyz, bu köpri wilkasy üstünlikli gurmak üçin möhüm guraldyr.

  Çydamlylygy we ygtybarlylygy bilen, Cast Iron Bridge Plug, ähli zerurlyklaryňyz üçin tygşytly çözgütdir.