• head_banner

EZ-Perf bir gezek ulanylýan perforasiýa ýarag ulgamy

 • EZ-Perf bir gezek ulanylýan perforasiýa ýarag ulgamy

  EZ-Perf bir gezek ulanylýan perforasiýa ýarag ulgamy

  “Vigor EZ-Perf” bir gezek ulanylýan perforasiýa ýarag ulgamy, has çalt we ygtybarly perforasiýa amallaryny ýerine ýetirmek we ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir, müşderilerimize çykdajy we wagt tygşytlamak üçin peýdaly, ulgamymyz bazardaky ähli wyklýuçateller bilen utgaşýar.

  Saraglar bilen subsleriň arasyndaky simsiz baglanyşyk, meýdan amallary wagtynda simleriň döremek töwekgelçiligini we zyýanyny azaldar.

  Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň islegine görä öňünden simli bir gezek ulanylýan ýaraglar bilen üpjün edýäris, in engineenerler meýdana eltmezden ozal öýde partlaýjy maddalary we wyklýuçatelleri geýmeli bolarlar.

  Müşderilere bir gezek ulanylýan perforasiýa ýarag ulgamymyz bilen işlemek üçin adaty partlaýjy enjamyň ýerine elektro-gidrawlik sazlaýyş guralymyzy saýlamagy maslahat berýäris, bu kombinasiýa iň ýokary netijeliligi üpjün eder.