• head_banner

Uzyn perforasiýa ýaragy

  • Uzyn perforasiýa ýaragy

    Uzyn perforasiýa ýaragy

    Uzyn perforasiýa ýaraglary, gowy mehaniki öndürijilik, ýokary temperatura we basyşa garşylyk aýratynlyklary bilen ýokary güýçli garyndy polat turbalardan ýasalýar.

    “Vigor Regular Long Perforating Gun System”, güýçlendiriji-güýçlendiriji baglanyşyklary ulanyp, turba geçiriji amallarda işlemek üçin niýetlenendir.Şeýle-de bolsa, özleşdirilende simli perforasiýa üçin ulanylyp bilner.

    “Vigor Regular Long Perforating Gun” hakda soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.